Primăria Sărăţeni județul Mureș

“Sistem de canalizare a apei şi staţie de epurare a apelor uzate în localitatea Sărăţeni, judeţul Mureş“ în baza O.G nr.7/2006