Primăria Sărăţeni județul Mureș

ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul Comunei Sărățeni pe anul 2020 - Sesiunea II. Cultepentru activități nonprofit de interes local

1. Autoritatea finanțatoare: Comuna Sărățeni, cu sediul în localitatea Sărățeni, nr. 75/B, județul Mureș, codul fiscal 16355476, telefon 0265/573001, fax 0265/573001, web www.sarateni.ro, e-mail sarateni@cjmures.ro.

2. Reglementări legale incidente, privind acordarea de finanțări nerambursabile:

 · Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

· Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Hotărârea Guvernului nr.1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr.82/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3. Domeniul pentru care se acordă finanțări nerambursabile din bugetul propriu al Comunei Sărățeni pe anul 2020, pentru activități non-profit de interes local, este: culte religioase recunoscute conform legii.

4. Suma pusă la dispoziție pentru finanțarea activităților non-profit de interes local pentru anul 2020, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2020 privind aprobarea Bugetului local al Comunei Sărățeni pe anul 2020: 25.000 lei.

5. Durata derulării proiectelor: anul 2020.

6. Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile poate fi accesată pe site-ul Comunei Sărățeni  la secțiunea Știri/Anunțuri sau se poate procura de la sediul Comunei Sărățeni – dna. Tolokán Király Katalin – Secretar general.

7. Solicitanții vor putea depune documentația prevăzută în Ghidul solicitanților, la secretariatul Comunei Sărățeni, cu sediul în comuna Sărățeni nr. 75/B, în zilele de lucru între orele 9.00 – 15.00. Termenul limită de depunere 20 iunie 2020, ora 15.00.

8. Evaluarea și selecția proiectelor în vederea acordării finanțării nerambursabile se va face în perioada 21 iunie – 21 iulie 2020 de către Comisia de evaluare și selecționare constituită prin Dispoziția Primarului Comunei Sărățeni. Comunicarea rezultatelor va avea loc la data de 22 iulie 2020.

10. În termen de 30 de zile de la data încheierii contractului, Comisia de evaluare și selecționare va aduce la cunoștință publică anunțul de atribuire al contractului.

Detalii suplimentare se pot obține la sediul Comunei Sărățeni, la punctele de contact menționate anterior.

 

 

Publicat în Monitorul Oficial al României - Partea a VI-a - nr. 90/2020