Primăria Sărăţeni județul Mureș

Programul anual al finanțărilor nerambursabile acordate pentru activități culturale și religioase

Comuna Sarateni, Sarateni Nr. 75/B, Sarateni, judeţul Mures, telefon 0756057540, fax 0265573001, email sarateni@cjmures.ro

Comuna Sărățeni, cod fiscal 16355476, cu sediul în com. Sărățeni nr. 75/B, cod poştal 545504, telefon/fax 0265573001, în baza H.C.L. Sărățeni nr. 29/27.03.2018, H.C.L. nr. 16/20.02.2018 şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, anunţă Programul anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru anul 2019. Domeniile finanțate din bugetul local: 1. Domeniul cultural, educativ-științific, tineret și cultură scrisă 10.000 lei; 2. Domeniul culte religioase recunoscute conform legii 20.000 lei. Total 30.000 lei.