Primăria Sărăţeni județul Mureș

Structura

Conducere
Primar:
Biró Csaba
Secretar:
Tolokán-Király Katalin
Viceprimar:
Tóth Árpád
Consilier al Primarului
Consilier al Primarului:
Gagyi Zsolt
Biroul PSI
Șef serviciu:
Szakács István
Biroul Gospodărire Comunală și Spații Verzi
Muncitor:
Király Katalin
Șofer:
Madaras István
Biroul Pază și Ordine Comunală
Paznic:
Balogh Ernő
Paznic:
Biró Zoltán
Biroul Fond Funciar și Amenajarea Teritoriului
Referent Superior:
Péterfi Lajos
Consilier Asistent:
Salat Ella
Biroul Administrativ și Stare Civilă
Consilier Asistent:
Jenikovszky Ingeborg
Guard:
Seprődi Katalin
Biroul Asistență Socială
Consilier Asistent:
Izsó Adél-Mária
Biroul Impozite și TaxeLocale, Buget, Contabilitate
Consilier Asistent:
Biró Timea
Referent Superior:
Pal Cornelia Mirela
Referent Superior:
Tóth Julianna
Consilier juridic:
Ujfalvi Mónika