Primăria Sărăţeni județul Mureș

Finanțări nerambursabile pentru activități non-profit de interes local - Sesiunea II.

 1. Autoritatea finanțatoare: Comuna Sărățeni, cu sediul în localitatea Sărățeni, nr. 75/B, județul Mureș, codul fiscal 6355476, telefon 0265/573001, fax 0265/573001, web www.sarateni.ro și e-mail sarateni@cjmures.ro.

2. Reglementări legale incidente, privind acordarea de finanțări nerambursabile:

 · Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

· Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

· Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Hotărârea Guvernului nr.1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr.82/2001, republicată;

3. Domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile din bugetul propriu al Comunei Sărățeni pe anul 2019, pentru activități non-profit de interes local, sunt: a. cultură, educație și știință, tineret și cultură scrisă b. culte religioase recunoscute conform legii

4. Sumele puse la dispoziție pentru finanțarea activităților non-profit de interes local pentru anul 2019, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 27 privind aprobarea Bugetului local al Comunei Sărățeni pe anul 2019, sunt următoarele:

· 10.000 lei – pentru domeniul cultură, educație și știință, tineret și cultură scrisă;

· 20.000 lei – pentru domeniul culte religioase recunoscute conform legii;

5. Durata derulării proiectelor: anul 2019

6. Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile poate fi accesată pe site-ul Comunei Sărățeni  la secțiunea Știri/Anunțuri sau se poate procura de la sediul Comunei Sărățeni – dna. Tolokán Király Katalin, consilier.

7. Solicitanții vor putea depune propunerile de proiecte la secretariatul Comunei Sărățeni, situat în comuna Sărățeni nr. 76/B, data limită de depunere 18 octombrie 2019, ora 15.00 (termen redus în conformitate cu art. 20 alin. (2) și (3) din Legea nr. 350/2005).

8. Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face în perioada 19 octombrie – 19 noiembrie 2019 de către Comisiile de evaluare și selecționare constituite prin Dispoziția Primarului Comunei Sărățeni, pentru fiecare domeniu în parte. Comunicarea rezultatelor va avea loc la data de 20 noiembrie 2019.

10. La încheierea procedurii de evaluare și selecționare, Comisiile de evaluare și selecționare, constituite distinct pe domeniile finanțate, vor afișa pe pagina de internet a Comunei Sărățeni www.sarateni.ro rezultatul selecției precum și sumele propuse a fi alocate, pentru fiecare proiect în parte.

 

 

Primar

Biró Csaba