Primăria Sărăţeni județul Mureș

Proiectul Bugetului Local pe anul 2019

Prin prezenta se aduce la cunoștință publică proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Sărățeni pe anul 2019. Locuitorii pot face propuneri, sesizări, contestații în scris, la sediul Comunei Sărățeni, în zilele lucrătoare între orele 8.00-16.00, până la termenul limită de 15 zile de la data afișării prezentei.