Primăria Sărăţeni județul Mureș

Tichete sociale pentru elevi acordate în anul școlar 2020-2021

Primăria Comunei Sărățeni prin Compartimentul de Asistență Socială, în perioada 01.09.2020-11.09.2020 demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru elevi care provin din familii cu venituri mici, dacă au venituri:

• până la 284 lei/membru de familie, în cazul familiilor cu copii care sunt înscriși la grădiniță;

• până la 1.115 lei/membru de familie în cazul familiilor cu copii care sunt înscriși la școală.

Sprijinul financiar se acordă sub formă de tichet social pe suport electronic (card bancar), în cuantum de 500 lei/an școlar, pentru achiziționarea materialelor şcolare - rechizite necesare frecventării şcolii – (articole de papetărie, caiete, stilouri etc.), precum şi articole de vestimentaţie necesare frecventării şcolii şi a grădiniţei.

Acte necesare:

- copie acte de identitate (persoane cu vârsta de peste 14 ani)

- copie certificat de naștere minori

- adeverință de la școală din care să rezulte că sunt înscriși în anul școlar 2020-2021

- certificat căsătorie, certificat deces (unde este cazul)

- adeverințe de venit luna IULIE 2020 (toate veniturile: salarii, pensii, alocații de stat, indemnizația persoanelor cu dizabilități)

- declarație pe propria răspundere pentru persoanele care nu realizează venituri.

 Cererea se depune de către unul dintre părinți până la data de 11 septembrie 2020 ora 14,00, la sediul Primăriei Comunei Sărățeni - Compartimentul de Asistență Socială.